Viewing posts with tag

experience

Tổng kết chuyến đi sang Úc và hai lần dời nhà

Tóm tắt lại trải nghiệm hơn hai tháng xa quê hương để tự lập nơi đất khách quê người của hai vợ chồng nhà Gấu & Bò.

  • Ngày thứ năm, 7/4/2016, hai vợ chồng nhà Gấu rời khỏi Việt Nam dấu yêu.
Đi Emirates luôn nha :D

Read more…